Нови ограничения при влизане в Австрия от понеделник

Много шум за нищо – така се разви плануваното за петък въвеждане на нови и по – строги ограничения при влизане в Австрия. В четвъртък вечерта бе обявено, че все още Министерството на здравеопазването няма готовност да обнародва промените и има нужда от време за правни консултации. Късно през нощта в петък, 24.07.2020 г, в Австрийски държавен вестник брой № 336 бяха обнародвани дългоочакваните промени в режима за влизане в Република Австрия.

Тези промени са от значение и засягат всички наши сънародници, както и други граждани на ЕС, които се завръщат в Австрия от почивка в България. Очакванията бяха да се наложат по – строги мерки на контрол, но в действителност те могат да бъдат разгледани дори и като тяхно отпускане – срокът на карантината е намален на 10 дни, докато преди беше 14 дни:

1. При влизане в Австрия от България лицата трябва да представят медицинско удостоверение относно здравословното им състояние и отрицателен молекулярно-биологичен тест за SARS-CoV-2. Ако не бъдат представени тези документи, лицата се поставят в 10-дневна домашна карантина или карантина в подходящо място за настаняване. В случай на прекарване на карантина в подходящо място за настаняване, следва лицето да представи потвърждение за наличността на такова място за настаняване, разходите за което са за сметка на пътуващия. Горепосочените обстоятелства, както и задължението да не се напуска мястото на карантината в рамките на следващите 10 дни, се потвърждават със собственоръчния подпис на пътуващия. Карантината може да бъде прекратена преждевременно с представянето на местен отрицателен молекулярно-биологичен тест за SARS-CoV-2.

ВАЖНО: Към момента на влизане в Австрия тестът не трябва да е по-стар от 72 часа.

2. В случай, че на пътуващите лица не им е било възможно да си направят молекулярно-биологичен тест за SARS-CoV-2 в България, то в рамките на 48 часа от влизането им на австрийска територия се задължават, на собствени разноски, да си направят такъв тест в Австрия. До представянето на негативен резултат от теста лицата се задължават да са под домашна карантина или карантина в подходящо място за настаняване. Поемането на тези задължения се потвърждава със собственоръчния подпис на пътуващия.

3. Продължава да важи безпроблемният транзит през страната, за който не се изисква представяне на молекулярно-биологичен тест, но при условие, че няма междинно спиране в Австрия и напускането на страната е гарантирано.

ВАЖНО: Актуалните промени в режима за влизане в Република Австрия за български граждани, както и за всички други граждани на ЕС, които пристигат от България, влизат в сила от 00:00 ч. на 27 юли 2020 г.

ЗАВАРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ: Само за групата от лица, които живеят в Австрия или имат статут на пребиваващи, но към датата на влизане в сила на тази наредба се намират извън австрийска територия, до 00:00 ч. на 1 август 2020 г. все още ще са в сила старите разпоредби за влизане в Австрия.


Източник на информацията: www.ris.bka.gv.at


Прочетете също: