Австрия иска да запази ограниченията за български работници до 2014 г.

Австрия иска да запази ограниченията на пазара на труда за румънци и българи до 2014 г., съобщава румънският вестник "Ромъния либера", цитирайки публикация в австрийския всекидневник "Пресе".

Въпреки че еврокомисарят по заетостта и социалните въпроси Ласло Андор заяви, че очаква отваряне на австрийския пазар на труда, австрийското министерство на труда е на друго мнение. "Не очаквам Австрия да продължи да ограничава достъпа на румънци и българи до трудовия пазар. Отварянето му е абсолютно оправдано", заяви еврокомисарят в интервю за "Пресе".

Австрийското министерство на труда, социалните грижи и защитата на потребителите обаче вижда нещата по друг начин и иска в края на 2011 г. да удължи действащите в момента ограничения до края на 2013 г., пише БТА.

След присъединяването на Румъния и България към ЕС Австрия наложи ограничения за достъпа на работници от двете страни до своя трудов пазар, като първоначално рестрикциите бяха за две години – до края на 2008 г., а по-късно бяха удължени до края на 2011 г.. Сега ограниченията могат да бъдат продължени с още две години само ако съществуват проблеми на австрийския пазар на труда.

Андор твърди, че Австрия няма проблеми в това отношение, а цифрите показват, че нивото на безработицата в Австрия е едва 3,9% в сравнение със средното ниво за ЕС от 9,7%. Въпреки това Норберт Шнурер, говорител на министъра на труда Рудолф Хундщорфер, е на мнение, че австрийският пазар на труда не е в чак толкова благоприятно положение. Европейската комисия ще бъде уведомена за искането на Австрия в средата на декември.


Източник на информацията: www.econ.bg