Безплатен телефонен номер за изборите в чужбина

 altВ изпълнение на чл. 32 от Изборния кодекс, Министерството на външните работи осигурява безплатен телефонен номер, на който всеки избирател да може да прави справка по имена и ЕГН дали присъства в списъците на лицата, чиито заявления за гласуване извън страната са приети за валидни от страна на Централната избирателна комисия.

Безплатната телефонна линия е с номер 0800 359 359 00 и е достъпна от страната и чужбина до 05.10.2014 г. Операторите ще отговарят всеки ден между 8,30 и 21,30 ч. българско време. Безплатният номер не може да бъде използван за цели, различни от посочените в Изборния кодекс. При установяване в хода на разговора на отклонение от предназначението на безплатния номер, връзката ще бъде прекъсвана от оператора.

МВнР не разполага с информация за причините, поради които заявление за гласуване извън страната не е прието за валидно от страна на ЦИК. Липсата на български гражданин в списъците не препятства възможността му да упражни правото си на глас в избирателна секция извън страната, при условие че има избирателни права и представи пред секционната избирателна комисия документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите). Ако срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

 


Източник на информацията: Министерство на външните работи