Безработица мъчи емигрантките в Австрия

Чужденките в Австрия намират работа много по-трудно от местните жени, доказва изследване на Австрийския интеграционен фонд и статистическия институт в Алпийската република. При имигрантките безработицата през миналата година е била средно 9.2%, което е значително повече отколкото при австрийките (5.9%). Най-зле на пазара на труда са туркините – 13.9 на сто от тях са без работа. При тях и коефициентът на заетост е най-нисък – 41%. За сравнение при жените от ЕС и Европейската икономическа общност (ЕИО) и Швейцария този дял е 65%.

Повечето работещи чужденки са заети в сферата на услугите, най-вече като чистачки. Те най-често се съгласяват и на временна заетост. Имигрантките са или с много висока, или със съвсем ниска квалификация, докато австрийските са образовани по-скоро на средно ниво, посочва проучването.

В Австрия живеят общо 753 200 жени с чуждестранен произход. Повечето от тях – 57%, са от държави извън ЕС, ЕИО и Швейцария. Заради високата безработица сред имигрантите австрийското правителство разработва допълнителни мерки за интеграцията им на пазара на труда. За тях ще се полагат по-големи грижи в бюрата по труда. Кабинетът е внесъл законопроект за въвеждане на специален миграционен индекс, който трябва да влезе в сила до края на този година.  

Едва 2.4% е делът на имигрантите сред бюджетните служители в Австрия. Поради това младежката секция на Социалистическата партия на Австрия предлага да се въведе квота за чужденци в държавните ведомства. Ако идеята бъде приета, когато чуждестранен и местен кандидат имат еднаква квалификация, органите на изпълнителната власт, здравните заведения и общините трябва да предпочитат имигранти. Секретарят по интеграцията Себастиан Курц е категорично против. Има обаче първи инициативи в тази посока: От 2007 г. виенската полиция има кампания "Виена има нужда от теб", с която се опитва да привлича на работа имигранти. От тогава техният дял там е нараснал от 1% на 7%. Кампанията ще продължи до 2013 г. с плакати, телевизионни клипове и събития в училища и джамии.


Източник на информацията: www.karieri.bg