Българите в Грац

alt

Грац (Graz) е вторият по големина град в Австрия. Разположен в Югоизточна Австрия, той е център на провинция Щирия (Steiermark) и населението му наброява 269 997 души (01.01.2014). Повече от 18% от тях (48 610) са чужденци, като най-многобройна е общността на германците.

По брой на представители българската общност в Грац се нарежда на 17 място. По официални данни в града живеят 740 наши сънародници. От тях 591 имат постоянна адресна регистрация, за 147 това е второ място на пребиваване, а 2-ма са регистрирани като бездомни.

Българската общност в Грац има свое училище – „Н.И. Вапцаров“, което предлага обучение по български език и литература, история и география на България за деца от 5 до 18 години. Училището е официално лицензирано от Министерството на образованието и науката на Република България . Ръководител на институцията е Маг. Десислава Опел, която е един от основните неформални лидери на общността ни в града.

През 2006 година в Грац е основана и организацията „Българо-Австрийски културен клуб“. Тя има за цел да поддържа българските традиции и да съдейства за двустранното сътрудничество в областта на културата и на международното рабирателство. Председател на дружеството е Сава Дълбоков, а заместник-председател е Мариана Ердьоди-Калинова.

В Грац е и домът на българския княз Александър Батемберг, който умира там през 1893 година.