Българска консулска служба в Австрия

Какво могат да направят за Вас консулските служители:
• да Ви издадат документ за пътуване, ако не притежавате такъв
• да информират близките Ви в случай на произшествие, сериозно заболяване или смърт и да осигурят възможното съдействие
• в случай на арест, да уведомят близките Ви, да съдействат те да Ви посетят в затвора, да гарантират същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна
• да осигурят помощ в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия и граждански протести
• да Ви дадат най-актуална информация при пътуване
• да удостоверят и заверят подпис
• да съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и смърт)
• да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.

Какво не могат да направят за Вас консулските служители:
• да осигурят резервация за пътуване и хотел или да приемат на съхранение Вашия багаж
• да платят Вашия хотел, медицински разноски или други сметки, включително таксата за връщане на загубен багаж до България
• да осигурят средства, за да платят разноските за правни услуги, да Ви представляват при съдебни процеси или да Ви дават правни съвети
• да Ви освободят от затвора или да издействат специално отношение към Вас в затвора
• да Ви осигурят преводач и телефонни услуги
• да разследват престъпления
• да Ви изплащат пенсии или да уреждат плащания на социалните Ви осигуровки
• да Ви осигурят разрешение за работа
• да Ви осигурят визи за други държави.

Някои съвети от практически характер
• Помнете, че в чужбина следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.
• Обръщайте специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. В някои страни продажбата и консумацията на алкохол е забранена.
• Поставяйте всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверявайте дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства в чужбина. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.
• Избягвайте да пренасяте вещи на трети лица при преминаване на граница.
• Предварително се убедете, че срокът на действие на свидетелството Ви за шофиране не е изтекъл и че то е валидно в страната на посещение.
• Препоръчваме Ви предварително да си осигурите международно свидетелство за шофиране. Направете всичко необходимо да се запознаете с местните правила за движение. В много страни се налагат тежки парични глоби за нарушение на правилата за движение, които се плащат на местонарушението, без значение дали сте местен или чужд гражданин.
• Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото или консулското представителство на Република България в страната на местопребиваването. Консулският служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.
• Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.
• В случаите на смърт на български граждани в чужбина най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България ще Ви окаже съдействие и помощ за уреждане на формалностите.
• Пряка финансова помощ може да получите от дипломатическото или консулското представителство само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция “Финансово-стопански дейности”.
• В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с дипломатическото или консулското ни представителство, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването ви или за завръщането ви в родината.
• Не е задължително, но е добре да се регистрирате в най-близкото българско посолство или консулство. Това би улеснило връзката с Вас при спешен случай или при необходимост.
• Преди да отпътувате от Република България или веднага след пристигането Ви, запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо или консулско представителство в страната на посещение. Администрацията на хотелите, в които отсядате, туроператорите, уреждащи Ви, и органите на местната полиция при необходимост е уместно да разполагат с тези данни. За ваше улеснение адрес, телефон и факс на дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи в София за евентуални справки и информация може да намерите на Интернет-страницата на МВнР.

Подробна информация и съвети за пътуващите със самолет, както и новите изисквания за сигурност в тази връзка, можете да прочетете от страницата на Летище София.

Информация за вносно-износния режим на държавите, както и за количествата стоки и парични средства, които можете да внесете или изнесете от страната, можете да намерите на страницата на Агенция “Митници”.

Министерството на външните работи на Република България Ви желае приятно и безпроблемно пътуване в чужбина.

За българите, живеещи и пребиваващи в чужбина
При нужда от консулски услуги, консулска защита или оказване на друг вид съдействие, което е от правомощията на българските дипломатически и консулски представителства зад граница, препоръчва се да се обърнете към:
– българското посолство или консулство със седалище в държавата, в която пребивавате
– българското посолство или консулство, акредитирано (официално представляващо Р България) в държавата, в която пребивавате;
– българското посолство или консулство, най-близко до държавата, в която пребивавате, независимо дали е акредитирано (официално представляващо Р България) в държавата.

* При възникнали проблеми и непредвидени обстоятелства в държава, в която Р България няма дипломатическо представителство, българските граждани пребиваващи там могат да се обърнат за оказване на помощ към дипломатическото представителство на друга страна-членка на ЕС, която има такова в съoтветната държава.

 


Източник на информацията: Министерство на външните работи (МнВР)