Българският проект АПИС е сред 40-те номирани от European commission innovationsradar

European commission innovationsradar обяви своите номинации за 2016 година. Стотици фирми са кандидатсвали тази година със свои проекти за престижната награда. Между 40-те избрани от комисията проекта са се класирали и 2 на български фирми.

Единият от тях е АПИС (APIS), който е единственият проект с иновация в правната област! Неговото развитие ще улесни значително дейността на правните кантори. АПИС е EULinksChecker инструмент – добавка за интернет броузърите, която подпомага юристи при процеса на изготвяне или преглеждане на нормативни документи, свързани с правото на Европейския съюз (ЕС). Предлага различни функции улесняващи извършването на правни проучвания, въз основа на правни цитати или други семантични връзки на изготвени/преглеждани документи със съдебната практика и законодателството на ЕС през Интернет.

Всички ние можем да подкрепим номинацията на този български проект чрез нашия глас. По този начин съдействаме за неговото развитие и цялостното популяризиране на български фирми и услуги зад граница. За целта е достатъчно да отидем на страницата на Европейската комисия и да кликнем върху бутона с вдигнат палец. Всеки глас е важен, но гласовете от чужбина са от особенно значение.  За гласуване кликнете върху този линк:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovators/apis-innovation-radar

Радар за иновации (innovationsradar) е инициатива на Европейската комисия, която има за цел да открие и подкрепи иновативни проекти на европейски фирми с висок потенциал за развитие.  Инициативата предлага ефективна подкрепа, финансова и логистична,  посредством целенасочени действия за подпомогнето тяхното реализиране на пазара – финансира предприемачески инициативи за покриване на основни разходи по развитието, създаването и поддържането на мрежа от контакти, достъпа до други финансиращи програми ,  грантирането на интелектуална собственост и т.н.