Конкурс за присъждането на награда за най-добър студент българсист

Посолството на Република България в Република Австрия обявява конкурс за присъждането на

Поощрителна награда за най-добър студент българист

Конкурсът е предназначен за студенти, изучаващи специалността Българистика в Института по славистика на Виенския университет. Поощрителната награда се връчва за:

– постигнати много високи резултати в учебния процес и при усвояването на спецификата на българския език и българската култура;

– проявени изследователски качества в научен тип разработка (дипломна работа, участие в научни конференции, работа по проект и др.);

– успешно участие в процесите на междукултурно сътрудничество (превод на художествен текст, представяне на събития от културния живот в България и в Австрия, организация на студентски културни инициативи и др.).

Поощрителният приз включва диплом, парична награда от 1 000 евро, осигурена през тази година от банка Хипо Ное групе, и право за стаж на отличения студент в Посолството на Република България в град Виена с продължителност от четири до шест седмици. Наградата ще бъде връчена от Н. Пр. г-жа Елена Шекерлетова, посланик на Република България в Република Австрия, по време на тържествените чествания на 24-ти май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Каним желаещите да участват в конкурса да изпратят кратък текст (с приложени документи), представящ постиженията им в овладяването на специалността, на следния адрес:

Botschaft der Republik Bulgarien

Schwindgasse 8,

1040 Wien Österreich