Българчета се освобождават успешно от здравните осигуровки в България

Преди месец BGMedia съобщи на своята страница за зараждащ се проблем на постоянно живеещи в Австрия българчета със здравните осигуровки в България. Разказахме историята на едно симпатично българско семейство от Цела ам Зее, чието детенце остана без австрийска здравна осигуровка, въпреки че е родено в Австрия и въпреки, че родителите му работят и плащат данъци тук.  Местната здравна каса обосновава отнемането на осигурителните права си с това, че детето вече е осигурено веднъж в България и трябва да се избягва двойното осигуряване. (Статия: Къде са осигурени нашите деца?)

Темата за здравните осигуровки в България живо заинтересува стотици родители в Австрия. Форумите в социалната мрежа се изпълниха с притеснени въпроси и запитвания. Първоначално никой не повярва, че това е въобще възможно. Никой не разбираше логиката да осигуряват детето му в страна, където то не живее и пребивава едва няколко дни или седмици в годината.  Съмненията продължиха кратко – до момента, в който родителите проверяваха осигурителния статут на отрочето си в сайта на НАП:  https://inetdec.nra.bg/… След това всички майки и бащи грабнаха телефоните и засипаха с въпроси телефонистките на НОИ и НАП в България.

Само няколко дни след публикуването на статията в BGMedia, в социалната мрежа Фейсбук се появиха и първите мнения на разочаровани родители. Разочаровани и безсилни те съобщаваха:

ДА– техните деца са осигурени в България  и

НЕ – няма как те да бъдат отписани от здравните осигуровки в България.

За съжаление сред стотиците постинги на ядосани майки  и спам на транспортни фирми се загуби гласът на разума и опита. Отговорите на експертите бяха удавени в обяснения, как бабата на лелята на шофьора, на шефа била чула … Дадени бяха съвети, че човек трябва да си мълчи, защото “Преклонена главица сабя не я сече”. Промъкна се идеята да се чака, да се види дали и други ще бъдат засегнати и след това да се търси решение. Постепенно родителите загубиха интерес към темата и заживяха с надеждата, че става въпрос за единичен случай и пробелмът ще подмине тяхното семейство. В целия водопад от коменатари, предположения и предложения, някак незабелязано от всички остана публикуваното обяснение за начина и пътя, които трябва да се следват при отписване на детете от здравните осигуровки в България.

 Други български родители в Австрия не се примириха с първото “НЕ” на българската бюрокрация.  Зина Костадинова от Бургас не приема за отговор “НЕ МОЖЕ”, щом става въпрос за любимият и внук в Австрия.  Тя внимателно разпитват, събира информация от компетентни източници и продължават да търси легално решение на проблема. Тя, както и други български родители в Австрия отлично знаят, че в дългосрочен план криенето на главата в пясъка не е решение на проблема. Те не искат да оставят своите децата да бъдат заложници на настроението и благоразположението на австрийските чиновници в здравната каса, които във всеки един момент могат да им отнемат здравните осигуровки и оставят на произвола на съдбата.   И успеха е вече на лице – отписването на българчета живеещи в Австрия от здравните осигуровки в България е факт:

dokument_4

Стъпките са неочаквано прости:

  1. Подавате заявление до НАП от името на родителя, към който е осигурено детето в Австрия.
  2. Към това заявление се прилага формуляр Е-104 за родителя, към който е осигурено детето и
  3. Адресна регистрация на детето и родителя в Австрия (Meldezettel)
  4.  Не забравяйте да преведете на български език австрийските документи – формуляра от здравната каса и адресната регистрация – не всеки български служител владее немски език.

ВАЖНО: Препоръчително е в заявлението да се позовете на Алинея 2 към чл. 33 от ЗЗО и по-точно на промяната влязла в сила от 01.01.2007: 

(2) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.

Отнема няколко дни докато получите в писмен вид потвърждението за отписването.  След като го получите, проверете през сайта на НАП какъв е осигурителния статут на рожбата ви. Там трябва да пише “извън системата на здравно осигуряване в РБ. Прилага се законодателството в сферата на социалната сигурност на друга държава”. Ето това трябва да видите на екрана при проверката здравните осигуровки в България на сайта на НАП:

dokument_3

.