Вашите права при онлайн пазаруване

Онлайн пазаруване

Все повече хора използват интернет за извършване на покупки. Eвропейското законодателство* защитава потребителите, които пазаруват онлайн стоки от търговец, регистриран в ЕС. Преди обаче да пристъпите към своята покупка искаме да ви дадем няколко полезни съвета и да ви запознаем с правата ви на потребител, които ще ви улеснят при онлайн пазаруване.

BGKontakti - директният контакт с български експерти и специалисти във Виена

     

В държавите-членки на ЕС за договори, сключени след 13 юни 2014 г., имате право да се откажете от своята онлайн покупка, (както и от покупки, направени извън магазин напр. от амбулантен търговец, по телефона или по пощата) в срок от 14 дни. Това е “период за размисъл”, който започва да тече от деня, в който получите поръчаните продукти. Може да решите да анулирате поръчката поради каквато и да е причина в рамките на “периода на размисъл” дори ако само сте си променили мнението.

За да реализирате правото си на отказ, трябва недвусмислено да информирате търговеца за решението си да се откажете от покупката. Това може да направите по различни начини, например като добавите писмена декларация към стоките, които връщате по пощата или като изпратите факс или електронно съобщение. Не е достатъчно само да върнете стоките! При доставката заедно със закупената стока продавачът трябва да ви предостави стандартен формуляр за отказ, който можете, но не сте длъжни да използвате, за да го уведомите за своя отказ. Търговецът трябва да ви върне заплатената сума в срок от 14 дни от получаването на уведомлението за отказ, но може да забави възстановяването, ако не е получил стоките или доказателство, че сте му ги изпратили.

Полезно: Вашите права на пътник при полет

Винаги трябва да получавате ясна информация за общата цена на вашата покупка, включваща разходите за доставката и всички други свързани разходи. Търговецът може да ви накара да платите различна цена за доставка на стоки в друга страна от ЕС. Това може да бъде оправдано, тъй като пощенските разходи в отделните страни от ЕС са различни. Преди да купите стоките, търговецът трябва да ви информира за наличните възможности за трансгранична доставка и тяхната цена. Трябва изрично да дадете съгласието си за всички допълнителни разходи, например ако търговецът иска да ви предложи експресна доставка или подаръчна опаковка. Използването на полета с предварително поставени отметки на уебсайта на търговеца не представлява такова съгласие и имате право на възстановяване на всички платени суми, събрани по този начин.

ВАЖНО: Моля, имайте предвид, че не можете да използвате стоките, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.

14-дневният срок за отказ не важи за всички покупки. Някои от изключенията са:

  • билети за самолет и влак, както и билети за концерти, резервации за хотели и за автомобили под наем, а също и за кетъринг услуги за определени дати;
  • храни и напитки, които ви се доставят редовно (например доставки на млекар);
  • стоки, изработени по поръчка или явно персонализирани (например костюм, ушит по поръчка);
  • аудиозаписи, видеозаписи или компютърен софтуер (напр. на DVD) в запечатана опаковка, която сте отворили след получаването на продукта;
  • онлайн цифрово съдържание, ако вече е започнало изтеглянето или стрийминга и сте дали съгласието си, че губите правото си на отказ след започването на този процес.
  • стоки, закупени от физическо лице, а не от дружество/търговец;
  • договори за неотложни дейности за ремонт или поддръжка — ако повикате водопроводчик за поправка на душ, който капе, не можете да отмените поръчаната работа, след като сте се споразумели за цената на услугата.

Винаги имате право на поне 2-годишна безплатна гаранция, независимо дали сте купили стоката онлайн, в магазин или с поръчка по пощата. Тази 2-годишна гаранция е минимумът, на който имате право. Възможно e националните разпоредби във вашата страна да ви осигуряват допълнителна защита. Ако стоки, закупени от вас в ЕС, се окажат дефектни или не изглеждат или не работят по начина, посочен в рекламата, продавачът трябва да ги поправи или замени безплатно, да ви върне парите или да ви направи отстъпка. Обикновено можете да поискате пълно или частично възстановяване на платената сума само когато не е възможно продуктът да бъде поправен или заменен.

Онлайн пазаруване


* От 13 юни 2014 год. в целия ЕС се прилагат разпоредбите на ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите (за договорите, сключени след 13 юни 2014 г.). На адрес http://eur-lex.europa.eu можете да се запознаете с пълния текст на директивата и с приложението „ПРИЛОЖЕНИЕ I – Информация относно упражняването на правото на отказ“


Прочетете още: