Важна информация на български език

altОт скоро желаещите могат да получават на български език информация за Европейския Съюз (ЕС), неговите институции и за своите правата на европейски граждани. От началото на 2013 г. информационният портал на службата за връзки с гражданите Европа е стартирал ппредлагането на директна услуга през телефон и/или SMS на български език.

Човек може да се обади на телефон 00 800 67 89 10 11 от всяка точка в ЕС*, между 9 и 18 ч., всеки работен ден и да потърси информация и контакт. Предлага се и възможност за обратна връзка. Досттъчно е да бъде изпратено кратко съобщение (SMS) със съдържание Call me и номера на телефона – обратното позвъняване следва до няколко минути.

"Европа директно" дава информация по следните теми:

-правата Ви на пътник при отложен или анулиран полет или друг вид транспорт;
– към кого да се обърнете в случай, че имате проблем;
– къде се намират офисите на европейските институции в България и в другите еврочленки;
– как да получите разрешително за пребиваване в другга държава;
– как да легализирате професионалната си квалификация;
– как да пререгистрирате автомобила си в чужбина;
– как да подадете жалба;
– как да сигнализирате за опасни продукти и т.н.

“Европа директно” отговаря и на общи въпроси, свързани с европейските политики,история, символи и за институциие на ЕС Службата има и интернет страница, на която можете да запитате чрез услугата „уеб чат“. За съжаление на този етап тя функционира само на английски, френски или немски език.

ВАЖНО: “Европа директно” има информационен характер. Нейните служители не могат да напише, преведе, разпечата или да препрати от ваше име жалба до някоя от европейските инстанции Също така те не могат да вземат и позиции и да коментират такива, изразени от европейските лидери. Не се дават и правни съвети.


* Изключение правят държавите и операторите, които не работят с телефони, чийто номер започва с 800