Стартират информационни кампании за популяризиране на предимствата за инвестиране в България

alt

Изграждане на положителен имидж на България като инвестиционна дестинация и повишаване на познаваемостта на страната сред чуждите инвеститори е основната цел на мащабен проект, чиято реализация започва през месец февруари.

Ще бъдат организирани срещи с българи, сред които мениджъри на компании, ICT специалисти, инженери, икономисти и други специалисти, в 13 града в чужбина – Мадрид, Париж, Лондон, Брюксел, Амстердам, Берлин, Виена, Москва,Тел Авив, Истанбул, Ню Йорк, Чикаго, Бостън. На тези срещи са поканени и десетки български студенти, които учат, завършват висшето си образование, работят зад граница.

Тази кампания ще покаже реалните възможности и механизми за непрекъснато включване на българите зад граница в процеса на привличане на нови инвестиции в родината си.

Под ръководството на Българска агенция за инвестиции /БАИ/ ще се проведат “Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България”, реализиращи се в изпълнение на Договор № BG161PO003-4.1.01-0001-C0001 по Проект “Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.), приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”. Изпълнител на поръчката е Консорциум „Ламбаджиев-Кръстев”.

Събитието ще се състои на 13 февруари 2014 г. във Виена- хотел Austria Trend Hotel Ananas от 18.00h Каним ви за участие! За повече информация посетете страницата www.facebook.com/bulgariansabroadiba

 


Разработването на този документ е извършено в рамките на Договор BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001 по проект “Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.