02.04.13: Откриване на изложба „Водите…течащите води…”

02.04.2013 г. (вторник), от 19.00 ч.

Откриване на изложба живопис и графика – „Водите…течащите води…”

съвместна изложба на българските художнички Лилия Балева, Анна Цоловска, Десислава Денева и Бисера Вълева и художника от Германия Щефан Мейсл. Проектът обединява съвременни автори, които интерпретират, съзерцавайки движението на водата и едновременно с това изграждат личен визуален изказ в контекста на търсенията на съвременната пластика, което ги ситуира във Виенската впечатляващо демократична и отворена за нов и многообразен изказ общност. Изложбата „Водите…“/ „Течащи води“ се състои от различни по формат работи изпълнени в маслени бои, водни и графични техники и др.. Форматното и сюжетно разнообразие е еквивалентно на динамиката на реката – на голямото й тяло и малки извивки, на началото, на развитието, на разливите, на различните предмети, които се носят по течението. Реката, която пресича австрийската столица достига до България.Тя е една важна „течаща вода” и свързва Австрия с България – река Дунав. Тя, през всичките си извивки и градове, донася експресионизъм, сецесион, есенни листа, балове, кораби, парчета спомени… Различните гледни точки на близките по възраст художници представят общото и персоналното в контекста на общоевропейската културна ситуация.

Продължителност на изложбата: 12.04.2013 г.

Място – галерия „Партер” на БКИ “Дом Витгенщайн”.