Избори 2011

Наближава крайният срок за подаване на заявления от българските граждани в чужбина (27 септември) за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България. Подаването на заявление е важно за разкриването на избирателни секции.

В населените места, където има българско дипломатическо или консулско представителство (Виена), се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват. В населените места, където няма дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват.