11.10.2011: Откриване на изложба на Марко Хаджиколев

11.10.2011 г. (вторник), от 19.00 ч.

Откриване на изложба „IN MEMORIAM – живопис и графика на българския художник Марко Хаджиколев (1924-2010)“.

Марко Хаджиколев е роден на 20 август 1924 г. в град Александропулос (старо
име Дедеагач) сегашна Гърция. Там живее до 4 годишната си възраст. През 1928
г. семейството се премества в гр. Пловдив. Заради прогресивната дейност бащата
Никола е изпратен в лагера „Еникьой”, където остава три години. Майката Зойка
също е интернирана в с. Тополово Асеновградско, заради дейността на съпруга си.
През това време за децата са се грижили лели и други роднини. На 9 септември 1944
г. Никола и Зойка са освободени и семейството се събира.
Марко Хаджиколев започва училище в гр. Пловдив, но заради интернирането
на родителите си е принуден да напусне училище и да започне работа. От
1944 г. до 1946 г. отбива военната си служба в 21-ви пехотен полк в гр.
Смолян. През 1950 г. се явява на приемен изпит в Художествената академия.
Завършва “Илюстрация и оформление на книгата” при проф. Илия Бешков. Започва
работа в „Разпространение на филми”, отдел „Реклама”. През 1956 г. сключва брак
със състудентката си Надка Трендафилова, която завършва същата специалност.
През 1957 г. се ражда синът им Никола, а през 1993 г – внукът Марк. Семейството
на сина му живее в САЩ.
През 1960 г. Марко Хаджиколев заминава, с официално издадени документи,
на гости при роднини във Виена. След изтичане на официално разрешения
престой не се завръща в България. Тогавашните български власти го обявяват за
невъзвращенец. Още през 1960 г. се записва в Художествената академия във Виена.
По време на следването си във Виена, Академичният съвет на Художествената
академия му присъжда на два пъти наградата „Belobende Anerkenung”, която му
осигурява за четири години най-високата стипендия в размер на 1700 шилинга.
Наградата е присъдена за участието му в изложби на рисунка на студенти от
академията. По време на престоя си в Австрия работи на различни места като:
Трикфилм студио (Шпектфилм) за рекламни къси филмчета, галерии и други. През
всичкото това време непрекъснато рисува, продава и излага картини. Става член на
Съюза на австрийските художници. Свои творби продава в много галерии на Виена,
Вашингтон и други градове по света. Участва в самостоятелни и общи изложби.
Завръща се в България чак през 1990 г. и отново придобива българско гражданство.
Умира във Виена през 2010 година.

Времетраене на изложбата: 12.10 – 10.11.2011 г.

Място – галерия „Приземен етаж” на БКИ „Дом Витгенщайн”