вода от чешмата

домакинство, вода от чешмата, вода, чещма, дете,