Във Виена обсъдиха бъдещето на общинските администрации през 2030 г.

Фокусът на Конференцията на европейските градове (Eurocities Conference)беше поставен върху ключови аспекти на цифровизацията (дигитален хуманизъм, дигитални права, електронно управление, приложение на изкуствения интелект на градско равнище) и прогнозата как европейските общински администрации ще функционират през 2030 г. На срещата присъстваха както партньорските градове от мрежата на Ойроком-ПР в Източна Европа, така и представители на гражданското общество и частния сектор. Българската столица беше представена от четиричленна експертна делегация от различни общински институции.

Основната дискусия се съсредоточи върху възможностите за използване на изкуствен интелект в комуналните услуги и на електронно управление в административните услуги на общините. Участниците изтъкнаха практическите ползи, които цифровизацията може да има за обществото и гражданите.

В първия ден на конференцията “изкуственият интелект” (ИИ) беше определен като решаващ фактор в общинската администрация на бъдещето. Всички участници обаче се обединиха около схващането, че е необходимо да се запази “човешкия фактор” в тази област на техническите иновации, че човекът или обществото трябва да имат краен контрол над това докъде трябва да бъде допуснат изкуственият интелект и всички негови цифрови деривати. От съществено значение при това е да се осъзнае колко данни са необходими, за да се предложи на гражданите адекватна цифрова услуга. В това отношение Европа би могла да бъде пионер с регламента си за защита на данните в сравнение с Китай или САЩ. Вторият ден на форума беше посветен на електронното управление и експертите от различни европейски градове обмениха мнения и дадоха примери за добри практики и иновативни инструменти. Например електронното управление, което община Виена въвежда поетапно, дава възможност на гражданите да използват лесно и удобно предлаганите от администрацията услуги. Освен това в австрийската столица се работи по съгласуване на системите във фонов режим, за да се даде възможност за дигитализирано администриране. Новият портал на община Виена “Mein.Wien” предлага на гражданите дигитална отправна точка за достъпно и бързо използване на административните процедури.

Цифровият преход на София с неговите предизвикателства, поуки и резултати беше представен от Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ).