В Държавната агенция за българите в чужбина се проведе третото издание на летния стаж

През месеците юни и юли в агенцията бяха на стаж 15 души. Събраха се млади хора от българските общности в Украйна, Молдова, Албания, учещи в български висши училища, както и наши студенти в университети в Австрия, Германия, Италия. Участваха и няколко младежи от местни висши училища, които проявяват интерес към българските общности по света.
Стажът се организира за четвърта поредна година. Той е резултат от сътрудничеството ни с програмата „Българската мечта”.

Програма:

Агенцията предложи на стажантите програма от три модула. 

Първият модул е озаглавен „Административна приема на агенцията”. Стажантите се запознаха с работата на административната приемна на агенцията и с процедурите, свързани с издаването на документи за български произход.
Вторият модул „Състояние и развитие на българските общности по света” предложи много информация за българските общности в държави на Балканите (Румъния, Сърбия и Черна гора), в ЕС( Германия, Франция, Испания, Италия), в Северна Америка (САЩ и Канада) и Южна Америка (Аржентина). Специално внимание бе отделено на бесарабските и таврийските българи, върху структурите на българската общност в Молдова и Украйна и най-значимите им прояви.
Третият модул „Издания и проекти на агенцията” представи на стажантите сп. „Ек” и електронния вестник „ BG по света” – техните програми, структури, цели. По време на стажа студентите, освен че се запознаха с някои от най-интересните инициативи, самите те пряко се включиха в прояви на агенцията – например в кръглата маса за българските училища извън страната.

 

Лабораторни занятия и диалог

Тази година в стажа бяха включени няколко лабораторни занятия с цел изучаване на документи и изграждане на умения за работа с тях. Беше направен сравнителен анализ на младежките организации в Страсбург и Париж, съпроводен от дебати по спорните въпроси. Студентите обсъдиха проявите, организирани от структурите на общностите в чужбина и най-вече дейността на своите клубове и асоциации. Наложи се изводът, че в последните години значително се е повишила ролята настудентските асоциации за изграждане на сплотена младежка общност, която следи внимателно процесите в България. Участниците в стажа поставиха акцентите върху развитието и особеностите на студентските асоциации и най-вече на темите кои проекти са от най-успешните и как се печелят влияние и нови членове.

Стажантите запознаха колегите си със спецификата на учебния процес във висшите училища, с междууниверситетския обмен и международните програми, с условията за стажуване в частни фирми, с възможностите за създаване на студентски асоциации в университетите, където учат: Александър Александров проследи проявите на асоциация „Млада България” в университета „Боккони”, Милано, Анастасия Кюрчева и Наталия Паскалова представиха Асоциацията на чуждестранните студенти, които учат в българските висши училища, Иван Карчев и Катерина Германова – необходимостта от създаване на студентска асоциация във Виена.