Германия улеснява достъпа на квалифицирани чужденци

Достъпът на квалифицирани чуждестранни специалисти до Германия се улеснява в голяма степен от приетия през 2008 година от Бундестага закон, чието основно предназначение е да се превъзмогне липсата на експерти в редица сфери.

Основното в закона е намалението на границата за минималните доходи. На висококвалифицираните вече ще им бъде достатъчно да получават по 63 600 евро годишно, за да получат безсрочно разрешение за пребиваване, а не 86 400, колкото бе досегашната бариера. Измененията трябва да бъдат одобрени и от Бундесрата, който иска и още по-голямо снижаване на границата – до 53 400 евро.

Добри вести за българските студенти в Германия

Законът ще намали до голяма степен и пречките за работа в Германия на завършилите висше образование от новите страни-членки на Европейсския съюз. За тях отпада изискването да се прави проверка, дали в самата Германия няма някой по-подходящ за работното място от тях. Проверката за вероятността някой в Германия да отговаря на изискванията за заемане на съответното работно място остава в сила за кандидатите от трети страни.

Предвидени са подобрения в статута за живеещите в Германия млади чужденци без сигурно разрешение за пребиваване, които завършват образованието си във Федералната република. Тези от тях, които са добре интегрирани в страната и са завършили професионално или средно образование, ще получат разрешително за пребиваване “с цел заетост” и при определени условия ще могат да се ползват и от социалните услуги.

Подобно разрешение би трябвало да получат и абсолвентите, които в продължение на две години са работили по специалността си, както и специалистите с тригодишен трудов стаж в сфера, която изисква поне толкова продължително обучение. Все пак предпоставката за това ще е поддържането на договорни отношения с работодателя. При изпълнението на тази предпоставка младите чужденци, които са живели по-малко от четири години в Германия, ще имат облекчен достъп до по-нататъшно образование без статутът им да се променя.

И още облекчаващи изменения

Подобрения трябва да настъпят и в условията за достъп на чужденци като цяло, което се отнася наред с другото до облекченията при формалното признаване на получените извън страната квалификации. Част от измененията е и това, че за брачните партньори на висококвалифицираните специалисти от чужбина няма да важи изискването да могат да докажат знания по немски преди пристигането си.

Извън закона остава намерението на федералното правителство да удължи валидността на ограниченията за достъп за ниско квалифицираните работници от източноевропейските държави до германския пазар на труда. За Полша, Чехия, Словения, Словакия и Унгария ограниченията ще важат до 30 април 2011-та година, за България и Румъния – до края на същата година.

Източник: www.dw-world.de