Гонят задлъжнели в чужбина българи

alt Данъчните агенции от страните-членки в ЕС си сътрудничат за принудително събиране на задълженията на техните граждани. Данъчните в България имат право да конфискуват и разпродават коли и къщи на българи, пребивавали в чужбина, ако те имат дългове там за неплатени данъци, осигуровки, местни такси, глоби и административни наказания. Службите се активират при натрупване на дълг над 1500 евро.

Десетки молби за принудително събиране на публични вземания са пристигнали в Националната агенция по приходите /НАП/. Те са най-вече от Германия, Белгия, Великобритания и Гърция. Към момента няма информация за стартирали процедури по искане от Австрия. Изпратено е запитване до дирекция „Централно звено за връзка“ в НАП, която е компетентният орган за административно сътрудничество със сродните институции в държавите-членки на ЕС.