Депозит за жилища под наем в Австрия

altЦелта на депозита (Kaution) при наемане на жилище е да подсигури финансово наемодателя в случай, че наемателя не изпълнява своите задължения. Такива например са случаите, в които наемателя не си е плащал наема или е повредил жилището. Депозитът  може да бъде в размер на максимално шест брутни месечни наема, като обичайният за Австрия размер е три месечни бруто наема. 

 

Депозитът се връща на наемателя след изтичане на договора, при напускане на жилището, в случай, че всички сметки са редовно платени и жилището е предадено в нормално състояние. За тази цел е препоръчително при нанасяне в ново жилище да бъде съставен приемателен протокол (Protokoll zur Bestandsaufnahme), в който да бъде описано възможно най-точно състоянието на жилището:

– състояние на стените  (петна, дупки, цепнатини и т.н.)

– състоянието на пода (петна, счупени плочки, липсващи елементи и т.н.)

– състояние на прозорците и дограмата

– състояние на електрическите и газови уреди.

При напускане на апартамента, въз основа на този протокол се сравнява моментното състояние на жилището и се прави оценка на нанесените от наемателя щети (в случай, че има такива).

 

Има три форми на депозит:

1. Barkaution

Парите се предават кеш на наемодателя, който трябва да издаде документ за тяхното получаване. Бележката (Quittung) се пази до напускане на жилището и получаването на депозита обратно.

2. Sparbuch (спестовна книжка)

Парите се вкарват в специално създадена за целта спестовна книжка, която се връчва на наемодателя. След напускане на жилището той е длъжен да я върне на наемателя.

3. Garantie (Гаранция)

Наемателя сключва договор с кредитна институция (банка), която се задължава да изплати на наемодателя възникналите разходи в случай на нужда.  След сключването на гаранция, наемателя няма възможност да изисква от кредитната институция нейното прекъсване или промяна.

От трите форми на депозит, оптималния за наемателя е спестовната книжка. Вложените в нея пари носят лихви на наемателя, които той получава след прекратяване на договора.

Наемодателят има право да задържи депозита или част от него, в случай че наемателя дължи наеми, както и в случай, когато жилището се предава в състояние, надхвърлящо обикновеното за периода на наемане амортизиране.

От трите форми на депозит, оптималният за наемателя е спестовната книжка. Вложените в нея пари носят лихви на наемателя, които той получава след прекратяване на договора. През 2009 година влезна в сила закон, който задължава наемодателя да внесе в спестовна книжка предоставения в брой депозит. След разтрогването на договора, наемодателят трябва да възста¬нови депозита заедно с насъбраните лихви. Той обаче има право да го задържи (или част от него) в случай, че наемателят има за¬дължения към него (неплатени наеми), както и в случай, когато жилището се предава в състояние, надхвърлящо обикновеното за периода на наемане амортизиране.

 

Няколко полезни съвета за съвместната работа с брокери на имоти:

• Не се притеснявайте да се пазарите за размера на комисионата. Често брокерите са склонни да я намалят във Ваша полза.

• Не се оставайте да Ви убедят да предплатите за услугата. Комисионата се заплаща едва след успешното подписване на договор за наемане или закупуване на имот. Сключването на предварителен договор (Vorvertrag) не е основание за изплащане на комисионата.

• Препоръчително е всяка устна уговорка с брокера да бъде вписана като точка в договора с него.