Европейска здравна карта

Пред българските граждани, решили да пътуват в страни от Европейския съюз (ЕС) стои въпроса, дали да си направят европейска здравна карта или да сключат застраховка. По принцип законът изисква, всички лица, напускащи територията на Република България, да носят със себе си европейска здравна карта. Българските граждани пътуващи в страни от Европейския съюз се нуждаят от допълнителна застраховка, дотолков, доколкото искат да си подсигурят специализиран транспорт или по-специално обслужване в болницат в случай на нещастие.

Отделен остава въпроса, кои рискове са покрити и в какви размери от задължителната здравна карта: Европейската здравна карта покрива медицински грижи, които възникват при пребиваване в страна от ЕС, но не и планирани посещения за лечение. Картата дава право на спешна и неотложна помощ, т.е. помощ, за която се прецени, че при здравословното състояние на пациента и продължителността на престоя му тя не може да се отложи до планираното му връщане в България. Точно какво трябва да е предоставената на пациента помощ се преценява от лекуващия лекар в държавата пo престой.

Направените разходи се възстановяват съгласно прилаганите в тази държава тарифи. Ако медицинската помощ там е безплатна, притежателят на картата също има право на безплатна помощ при представянето й. В случай че се наложи плащане на дадена услуга или лечение, картата гарантира възстановяване на медицинските разходи на място или след завръщането в България. Трябва да се представят оригинални фактури пред районната здравна кaca пo местоживеене. Там ще кажат дали и в какъв размер разходите ще се възстановят. Ако местната здравна система предвижда доплащане от пациентите или потребителска такса, тя се плаща и от българските граждани, като не подлежи на възстановяване.

Основното изискване за издаване на европейската здравна карта е лицето да си внася осигуровките и да има непрекъснати здравноосигурителни права. Срокът й е 1 г. Тя е безплатна, но се издава само на две места в София – в ДКЦ 22 на ул. “Николай Коперник” 9 и в ДКЦ 29 на ул. “Георги Измирлиев” 8. Офиси има и в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. Списъкът с точните адреси, както и допълнителна, по-подробна информация за здравната карта може да се намери на адрес: www.ezok.bg

Медицинската застраховка за чужбина е договор, според който застраховащата компания се задължава срещу предварително договорена и заплатена премия да осигури непосредствена помощ на клиента си при възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи по време на престой в чужбина вследствие на внезапно заболяване или злополука. Точно при кои рискове важи полицата, се записва изрично: В повечето случаи основното покритие включва медицинска помощ и лечение, спешна стоматологична помощ, репатриране по медицински причини или на тленни останки. Допълнително могат да се изберат трайна загуба на трудоспособност и смърт при злополука, дневни пари за болничен престой и т.н.

Обикновено здравните застраховки имат лимити – покриват разходите до определена сума. Някой от застрахователните компании предлагат на своите клиентии услугата “асистент”. Това е компания партньор на застрахователя в съответната страна, към която клиентът трябва да се обърне в случай на нужда. Тя го насочва към лечебно заведение, съдейства за осигуряване на транспорт до него, определя дали състоянието на застрахования се покрива от полицата, дава съгласие за извършване на медицинските разходи и т.н. Предимството на тази услуга е, че в повечето случаи фирмата партньор директно заплаща и разходите за лечение. Ако вашата здравна застраховка няма “асистент”, може да ви се наложи сами да заплатите, с надеждата след прибирането Ви в България да си получите парите от вашия застраховател.