Езиков курс по немски език за чуждестранни студенти в Австрия

За да бъде един чужденец редовен студент (Ordentlichen Student) в австрийски университет е нужно да владее немски език на необходимото ниво. Всеки, който няма нужните познания, може да посещава в продължение на 3 учебни семестъра някой от оторизираните езикови курсове в Австрия, където да се подготви за приравнителен изпит (Ergänzungsprüfung).

Посещаването на един от оторизираните езикови курсове дава специален статут на студента (Аußerordentliche Student) и му дава възможност за легално пребиваване на територията на Република Австрия.

Цената на курса варира около 410 евро на семестър, като учебниците трябва да бъдат заплатени допълнително. Преди да започне учебния процес, студента може да полежи изпит за определяне на ниво (Einstufungstest). Ако той не се яви на него, автоматично ще бъде записан в първо ниво.

ЗАПИСВАНЕ:

 • Записването за езиков курс става след записването (inskribieren) в избрания от студента университет.
 • Студентът получава от канцеларията (Studienabteilung) всички нужни документи, включително и направление за езиков курс.
 • Записването в курс по немски език става лично, в офиса на съответното учебно заведение. Студентът трябва да представи направлението, което е получил от канцеларията. Резервации по телефон, Факс или електронна поща (e-mail) не се приемат.
 • Мястото се води за запазено след превеждането на таксата за курса с полученото от университета платежно (Zahlschein).
 • Записването се подновява всеки семестър, като студента трябва да внимава да не изпусне определените срокове.
 • При първо записване платежното се получава от канцеларията към университета. За всеки следващ семестър платежното се получава от канцеларията на учебното заведение (институт), където се посещава езиковия курс.

ВАЖНО: Броят на местата в езиковите курсове е ограничен и разпределен между университетите. Препоръчително е студента да се запише и заплати таксите възможно най-бързо. Грешно е схващането, че курсовете са еднакво добри и няма значение къде студента ще изучава езика. Опитът показва, че най-добрия вариант е да бъде запазено място в курсовете към VWU – Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten.

ДОКУМЕНТИ:

За да се запишете студентът в някой от езиковите курсове са му нужни следните документи:

 • Уверение, че студентът е вече записан в избрания от него университет (Studienbestätigung);
 • Студентска карта (Studentenausweis);
 • Потвърждение за заплатена такса – за тази цел може да предоставите подпечатано в банка платежно (Zahlschein);

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:

Виена:

VWU – Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten

ÖOG – Österreichische Orient-Gesellschaft

ÖSD – Wiener Internationale Hochschulkurse

OEAD – Wien


Грац:

Vorstudienlehrgang der Grazer Universitäten

OEAD – Graz

Важни бележки за приравнителния изпит (Ergänzungsprüfung):

 • До приравнителен курс се допускат само студенти, които вече са приети в университета;
 • Три изпитни дати всеки семестър;
 • Времетраене на изпита: 3 часа (180 минути);
 • По време на изпита може да бъде ползван само немско-немски речник;
 • Студентът има право само на две поправки.

Документи за допускане до приравнителен изпит (Ergänzungsprüfung):

 • Молба за допускане до изпит (Anmeldeformular);
 • Студентска карта (Studentenausweis);
 • Удостоверение за заплатена изпитна такса (Zahlschein)