Електронна здравна карта в Австрия

В момент, когато новият коронавирус върлува по целия свят, темата за електронната здравна карта в Австрия и нейната валидност придобива особено значение за всички живеещи в Австрия българи. Два са най-често задаваните от сънародници въпроси:

1. До кога ще важат картите без снимки?
2. Как да подам снимка, за да бъде качена тя на картата?

Те са продиктувани най-вече от крайния срок, който беше зададен за тях – май 2020 година. Имайки обаче предвид наложените мерки с цел ограничаване разпространението на заразата сред населението, преходният период е увеличен от 3 на 5 месеца. Той важи за всички здравно осигурени в Австрия лица, за които понастоящем не може да се издаде нова електронна карта. Всеки може самостоятелно да провери датата на валидност на картата, която е изписана на нейния гръб.

Ако имате австрийски паспорт, лична карта, шофьорска книжка на водача или документ от регистъра на чужденците (Anmeldebescheinigung), не е нужно да правите нищо. Снимките от тези документи ще бъдат използвани при издаването на електронната здравна карта в Австрия. Вие автоматично ще получите новата си електронна карта със снимка точно преди изтичането на старата карта.

ВАЖНО: Снимката трябва да отговаря задължително на изискванията за паспортна снимка в Австрия

Тези, които подават за първи път или няма запаметена тяхна снимка за документ в системата, ще трябва да се погрижат такава да бъде изпратена. Най-добре е това да бъде сторено 2 до 3 месеца преди изтичането на документа. Преходният период започва с информирането ви за това, че трябва да изпратите снимка и в момента има продължителност от 150 работни дни (вместо 90 дни). В рамките на този период все още може да посещавате лекар със старата карта

[arve url=”https://www.facebook.com/informationsportal/videos/2525977287508501/” title=”Електронна здравна карта в Австрия” description=”Електронна здравна карта в Австрия” /]

Подробна информация относно новата електронна карта, както и   дали има запаметена ваша снимка в системата може да видите на сайта:  www.chipkarte.at/foto


Прочетете също: