Емигрантите издържат България …

Българските емигранти са най-големите инвеститори в икономиката на страната. Статистиката на БНБ показва, че през 2011 емигрантите са изпратили в България колосалната сума от 770.1 млн. евро. За сравнение размерът на преките чуждестранни инвестиции през миналата година възлиза само на 125 млн. евро.