Заместник-министърът на външните работи Константин Димитров във Виена

Заместник-министърът на външните работи Константин Димитров бе на работно посещение във Виена на 23 и 24 март т.г. Той проведе разговори в Министерството на европейските и международните въпроси с генералния секретар посланик д-р Йоханес Кирле.

Бяха обсъдени широк кръг въпроси, засягащи възможностите за взаимодействие между България и Австрия в рамките на ЕС, както и двустранни въпроси в европейския интеграционен контекст.Централно място бе отделено на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

С подчертано внимание австрийската страна възприе най-новите стъпки на България за разширяване на приноса ни в изработването на Дунавската стратегия на ЕС, както и факта, че България ще бъде домакин на следващата конференция по Дунавска стратегия, която ще се проведе на 10-11 май 2010 г. в гр. Русе. Българската и австрийската страна бяха единодушни, че за ефективността на изработващата се Стратегия голямо значение имат инфраструктурните проекти, подобряването на навигацията по Дунава, като стимул за икономическо развитие и туризъм, също така опазването на околната среда, общите усилия за превенция от наводнения, разширяването на научното и културното сътрудничество.

Австрия разчита на България за комуникирането и привличането на съседните балкански страни, които още не са членове на ЕС, за включването им с конкретни проекти при изработването на Дунавската стратегия. Заместник-министър Димитров изрази задоволство от силния ангажимент на австрийски фирми и банки в България. Австрия е водещ чуждестранен инвеститор в страната ни. Генералният секретар д-р Кирле увери в неотслабващия интерес на австрийските делови среди към страните от Дунавския регион, разглеждан, като район на икономически растеж в средносрочен и дългосрочен план, въпреки глобалната икономическа криза. Бе подчертано, че включването на България в еврозоната би било в интерес и на Австрия като водещ чуждестранен инвеститор в България.

Австрийската страна оцени усилията на България в подготовката й за включването в Механизма за обменния курс ERM II и бе изразена увереност в положително решение по този въпрос. Бяха обсъдени въпроси на енергийната политика в Европа и търсенето на алтернативни пътища за доставка на енергоносители, важен елемент от които е газопроводът НАБУКО.Тема на разговорите беше и Европейската служба за външна дейност с общото виждане за необходимостта от тясно ангажиране на държавите-членки в процеса на сформиране на Службата, важността на принципите на пълна прозрачност и адекватен географски баланс. Внимание бе отделено на подготовката на България за присъединяване към Шенгенското пространство. В този контекст заместник-министър Димитров даде висока оценка за активното съдействие на Австрия, страна с ценен опит както външна граница на ЕС, специално в областите визова политика и миграционни въпроси.

Заместник-министър Константин Димитров проведе също така разговори във Виена с висши представители на Федералното министерство на вътрешните работи, на Федералното министерство на правосъдието, както и с генералния директор на Международния център за развитие на миграционната политика (ICMPD) Петер Видерман.

Източник: www.cross-bg.net