Застраховка на домашното имущество ( Haushaltversicherung)

Препоръчително е да си направите застраховка на жи¬лището, независимо дали живеете в собствено или наето жилище. Основното покритие в една домашно имуществена застраховка (Haushaltsversicherung) е поемането на щетите, получени в следствие на пожар, наводнение, кражба, обир, вандализъм, природни бедствия.

Допълнително към нея може да се включи счупването на всякакви плоски стъкла в дома, възстановяване на откраднати или загубени ключове, повредени електроуреди, откраднато колело и т.н. Друга причина да сключите този вид застраховка е гражданската отговорност (Haftpflicht), която в Австрия е автоматично включена в домашната застраховка. Ако се случи да има причинени от Вас вреди на съседите, при спорт да нараните някого или децата Ви счупят неволно нещо докато играят, т.н.застраховката гражданска отговорност (Haftpflichtversicherung) поема разходите за поправка, обезщетение или лечение на засегнатото лице.

ВАЖНО: Много е важно избраната застрахователна сума да не е по-ниска от реалната възстановителна стойност на Вашите вещи, защото в случай на щета може да получите по-ниска сума от застрахователя, отколкото очаквате – Unterversicherung. За да се избегне този вариант е нужно да се даде правилната квадратура на жилището и да се определи категорията на обзавеждане. В зависимост от квадратурата и избраните допълнителни рискове, месечните вноски за домашното имуществено за¬страховане може да варират между 10 и 30 €, което се изплаща като се има предвид колко предимства носи тя.