Пенсионна осигуровка (Pensionsvorsorge)

altЗа много от младите хора е важно допълнителното пенсионно осигуряване. Голяма част от дошлите в Австрия българи са студенти или работници на възраст 25 – 40 години. Основният проблем за повечето от тях е, че работят по-часово или дори на черно, в следствие на което не им се зачитат години стаж за пенсия нито тук, нито в България. Докато е млад човек рядко си мисли за живота, който ще води на пенсионна възраст, но времето минава много по-бързо отколкото си представяме.

За да има човек право на пенсия, трябва да има определен брой години с осигуровки в „Пенсионната каса”. Медицината се е подобрила, което води до дълголетие и пенсионната възраст се качва постепенно. Паралелно с това, в развитите държави се наблюдава тенденция на намаляване на раждаемостта. Голяма част от жени пла¬нират първо кариерата и на възраст след 30 год. тепърва започват да мислят за деца. Всичко това води до всеобщо застаряване на населението в тези държави. Един ден младите, които трябва да финансират нашите пенсии, няма да са достатъчно на брой, което ще води до значително по-ниски пенсии отколкото очакваме.

Ако някой си мисли, че пенсионни вноски в пенсионната каса са гарантирани за старините му, бърка, защото това са фиктивни пари. Сегашните работещи финансират сегашните пенсионери (Umlageverfahren). Ако преди години трима работещи са осигурявали финанси¬рането на един пенсионер, то в бъдеще ще бъде само един работещ за един пенсионер. За да запази човек стандарта си на живот, е важно да помисли навреме за допълнително пенсионно осигуряване. Това са сигурните пари, с които той ще може да разполага. За целта е препоръчително да се избере една сигурна (по-малко рискова) спестовна форма.

Месечната премия се изчислява въз основа на възрастта, на това колко искате да получавате като допълнителна пенсия в бъдеще или зависи от Вашите възможности – колко искате/можете да отделите на месец сега за вноски, като при различните застрахователни продукти има фиксиран минимум.