Застраховка преждевременна смърт (Vorzeitiges Ableben)

За смъртта говорим рядко, въпреки че тя е неизменен спътник в нашият живот. Ако човек има семейство и деца, той трябва сериозно да се замисли за последствията при нейно евентуално преждевременно настъпване.

До къде ще стигнат спестените пари и кои разходи може да се покрият с тях? Как биха живели близките му след такъв трагичен момент – ще разполагат ли с нужните финансови средства да поддържат същия стандарт или ще им се наложи дори да се приберат в България? Ще има ли банката сърце да разсрочи кредита и ипотеката или ще вземе жилището? Приятели и роднини ще помагат в началото, но ще имат ли те възможността да го пра¬вят продължително време? Как ще живеят родителите в България, оставени да разчитат единствено на своите пенсии?

Застраховките „Преждевременна смърт” не могат да помогнат на вас лично, но са закрила за всички онези, които Вие така силно обичате. Държавната пенсия за вдовеца/вдовицата се изчислява на 0-60% от полагащата се до този момент пенсия на починалия. При всяко положение, това означава значително влошаване на финансовото положение на семейството. Застраховката „Преждевременна смърт” (Ablebensversicherung) може да се използва не само като подсигуряване на семейството в несгода, но и като гарант за вземане на кредит.

Банките изискват този вид застраховка, за да са сигурни, че ще получат парите си дори и да се случи най-лошото. Премията зависи от възрастта, здравословното състояние, избраната застрахователна сума и за колко години е сключена застраховката.