Избори за президент и вицепрезидент на Република България

На 23 октомври 2011 г. в България ще се проведат избори за президент и вицепрезидент на Република България. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години към датата на изборния ден включително, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Препоръчително е гласоподавателите предварително да заявят в Посолството на Република България в Република Австрия желанието си да упражнят правото си на глас в предстоящите избори не по-късно от 27.09.2011 г. включително (25 дни преди изборния ден) в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление по образец (Приложение № 16 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката), съгласно Решение 41-ПВР от 29.07.2011 г. на Централната избирателна комисия.

Гласоподавателите могат:
– лично да подадат саморъчно подписаното заявление по образец в Посолството,
– да изпратят заявлението с писмо по пощата до Посолството,
– сканирано изображение на саморъчно подписаното заявление да бъде изпратено в електронна форма на e-mail адрес на Посолството: [email protected] на файл в pdf-формат.

Заявленията следва да съдържат:
– трите имена по паспорт, лична карта или военна карта на избирателя;
– ЕГН;
– адрес на пребиваване в съответната държава;
– постоянен адрес на заявителя в Република България;
– населено място в съответната държава, където заявителят желае да гласува.

Заявлението по образец – Приложение № 16 може да получите/изтеглите:
– на пропуска или в Консулската служба в Посолството или
– да изтеглите от съобщението „ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ
ГРАЖДАНИ ГЛАСУВАНЕ В АВСТРИЯ” на интернет страницата на Посолството, раздел „Новини” – намираща се на уебсайта на МВнР: www.mfa.bg

– раздел „Дипломатически мисии на България в чужбина”.

Предварително записване за гласуване е препоръчително, тъй като по този начин ще се спести време в деня на изборите, ще се съдейства за своевременното образуване на избирателна/и секция/и и ще се улесни работата на Секционната избирателна комисия. Предварителното записване приключва на 27 септември 2011г. включително (25 дни преди изборния ден).

Гласуването ще се проведе на 23 октомври 2011 г. от 06.00 до 19.00 часа в избирателна секция на адрес: 1040 Виена, улица „Рехте Вийнцайле” 13 (1040 Wien, Rechte Wienzeile 13).

При явяването си в изборния ден гласоподавателите трябва да представят валиден личен документ, издаден съгласно чл. 13, ал.1, т.1 и 2 от Закона за българските лични документи, а именно: паспорт, лична карта или военна карта. В случаите на изтекъл срок на валидност на паспорта или личната карта избирателят може да гласува при представяне на удостоверение, издадено от българско дипломатическо или консулско представителство, че е подадено заявление за издаване на нов паспорт или нова лична карта.