избори_bgmedia

Изборният ден в Австрия премина спокойно, без сериозни забавяния и напрежение.