Австрия подценява своите имигранти

Поне 30% от австрийските компании имат служители с чуждестранен произход, но само половината от тях използват допълнителните им предимства като владеенето на чужди езици или познаването на чужди култури. До такъв извод стига австрийският Институт за образователни изследвания в икономиката (IBW) на базата на специално проучване сред живеещите в Австрия хора, родени в чужбина, притежаващи чуждо гражданство или чиито родители са чужди граждани.

Имигрантите са свръхквалифицирани за позицията, която заемат, доста по-често, отколкото местните служители. Ето защо те са значително по-рядко доволни от работата си. Всеки четвърти имигрант смята, че професионалните му задачи изискват по-ниска квалификация от неговата. На същото мнение е едва всеки десети австриец.

Австрийските работодатели се отнасят по различен начин към своите служители чужденци. Една пета от тях са търсили специално уменията, специфични за чуждестранния им произход, а 15% са искали просто да им дадат възможност да работят. Други 20% пък са назначили имигранти, защото нито един австриец не е приел да работи за предложената заплата. В пет на сто от случаите при еднаква квалификация на кандидатите чужденецът е излизал по-евтино. Цели 60% от запитаните работодатели твърдят, че за тях чуждестранният произход на кандидата не е имал значение при вземане на решението за назначение.

Имигрантите имат по-големи шансове за професионална реализация в експортноориентираните фирми, установява изследването на IBW. Две трети от тези компании имат нужда от знанията на служители, идващи от чужда култура.

Що се отнася до големината на фирмите, повече чужденци са наети в малките предприятия (с до 10 работници и служители) и в големите компании (с персонал над 250 души).


Прочетете също: