Предварителният БВП на Австрия за Q4 на 2010г.

Предварителният БВП на Австрия за Q4 на 2010г. покачи с 0.6% 3м./3м. при очаквания за +0.7% 3м./3м. след +0.9% 3м./3м. за Q3 на миналата година.

Износът за Q4 покачи с 1.4% 3м./3м. след +2.9%3м./3м. за Q3 на 2010г. и това забавяне на износа е водеща причина за известното забавяне и в растежа на БВП на Австрия за последното тримесечие на миналата година.