Инициативен комитет: Върнете детето на Спаска Митрова

Инициативният комитет „Спаска Митрова” изразява дълбоката си загриженост от последните развития по казуза и настоява за незабавно връщане на детето на Спаска.

Назначената от македонските власти психиатрична експертиза е явно унижение и подигравка с личността и достойнството на Митрова и изразява неприкрито намерение младата майка с българско самосъзнание да бъде изпратена в психиатрична клиника, детето да й бъде отнето завинаги, а всички македонски българи на територията на Република Македония да бъдат обявени за невменяеми. Очевидно е нежеланието на управляващите в Република Македония да работят за бързо прекратяване на този дълбоко злепоставящ ги случай, смятат от комитета.

“Дълбоко се съмняваме в достоверността на психиатричната експертиза в Република Македония, както и в цялостната съдебна и политическа система на тази страна. Настояваме Спаска Митрова да бъде прегледана от независима международна лекарска комисия. Имаме готовност отново да алармираме европейските институции за новите безобразия по случая „Спаска Митрова” и да продължим да запознаваме световната общественост с грубите нарушения на човешките права на етническа основа в Република Македония”, се посочва в позиция на комитета.

Днес българските журналисти и медии по цял свят се обединяват и се обръщат за подкрепа към своите читатели, както и към македонските институции, организации и обикновени граждани. Ето и откритото писмо до ръководителите на Република Македония

До г-н Георге Иванов

Президент на Република Македония

До г-н Никола Груевски,

Министър-председател

До г-н Антонио Милошовски,

Министър на външните работи

Уважаеми г-н Президент,

Ние, представителите на електронни и печатни медии на българската диаспора по света, сме сериозно обезпокоени от съдбата на нашата сънародничка г-жа Спаска Митрова и нейната тригодишна дъщеря. Отноношението на македонските власти към г-жа Митрова е в разрез с писаните и неписани правила на хуманизма и християнските ценности. Българите по света възприемат отношението към г-жа Митрова и нейната дъщеря като акт, противоречащ на приятелските отношения на хората от двете ни страни.

Г-н Президент,

От името на нашите читатели Ви призоваваме за съдействие малката Сузана да бъде незабавно върната при своята майка. Смятаме да запознаем с развитието на случая медиите, компетентните институции и правозащитни организации в съответните страни в Европа и Америка. Изразяваме нашата убеденост, че г-жа Митрова ще получи дължимото извинение и компесации.

С уважение,

(По-късно ще бъде приложен списък с имената на подписалите журналисти и медии)

———————————

To:

Mr. George Ivanov

President of the Republic of Macedonia

Mr. Nikola Gruevski,

Prime Minister

Mr. Antonio Miloshovski,

Minister of Foreign Affairs

Dear Mr. President,

We, the representatives of electronic and print media of the Bulgarian Diaspora around the world, are seriously concerned about the fate of our countrywoman Mrs. Spaska Mitrova and her three-year-old daughter. The way that the Macedonian authorities are treating Mrs. Mitrova is inconsistent with and in violation of the written and unwritten rules of humanity and Christian values. Bulgarians around the world perceive the treatment of Mrs. Mitrova and her daughter as an act contrary to the friendship between the people of our two countries.

Mr. President,

On behalf of our readers, we would like to request your assistance for the immediate return of little Susanna back to her mother. We intend to inform appropriate media, authorities and human rights organizations both in Europe and America. It is our deep conviction that Mrs.Mitrova should receive her due apology and compensation.

Sincerely,

(Later we will add a list of journalists and media)