Как да гласуваме от чужбина

Българите, живеещи в чужбина, имат право да гласуват на изборите за народни представители на Република България, които ще се проведат на 12.05.2013, в държавата, в която пребивават. Това право подлежи на следните условия:

• Страната, в която пребивава лицето желаещо да упражни правото си на глас, да е дала съгласието си да се проведат избори на нейна територия;

• Лицето, желаещо да упражни правото си на глас извън България, трябва да се регистрира до 11.04.2013 (30 дни преди изборния ден) като това става по два начина:

a) в писмена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава (образецът може да изтеглите от тук)

b) чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. Електронните заявления могат да се подават и потвърждават не по-късно от 24:00 ч. българско време на 11 април 2013 г. Заявлението може да попълните тук;

• Лицето да е навършило 18-годишна възраст към изборния ден;

• Лицето да не е поставено под запрещение и да не изтърпява наказание лишаване от свобода; Електронното заявление се попълва, съгласно посочените в електронната страница на ЦИК указания.

За да бъде потвърдена регистрацията е необходимо да се посочи валиден мобилен телефонен номер, заедно с всички необходими международни кодове за избиране на номера извън страната. На посочения номер заявителят ще получи код за потвърждение на подаденото заявление. Полученият код трябва да се въведе в последната стъпка от подаването за заявлението в раздел „Потвърждаване на заявление чрез код”. От един и същи мобилен номер могат да бъдат потвърдени максимум 4 (четири) заявления.

В раздел „Проверка ЕГН” заявителят може да провери дали за посоченото ЕГН има подадено и потвърдено заявление за гласуване в чужбина. Списъкът на лицата, подали заявление е достъпен в раздел „Регистри” на страницата на ЦИК.

Избирателни секции се разкриват в дипломатическите и консулски представителства на България при наличие на повече от 20 избиратели. Възможно е разкриване на допълнителни секции извън представителствата, в случай че има повече от 100 избиратели заявили желание да гласуват в дадено населено място. Избирателните списъци на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват от Министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България, не по-късно от 23.04.2013 г. (18 дни преди изборния ден) на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство. Централната избирателна комисия, не по-късно от 20.04.2013г. (21 дни преди изборния ден), определя с решение населените места, в които ще се образуват избирателни секции при съобразяване с получените отговори от приемащите държави и броя на подадени заявления за съответните населени места. Решението се изпраща на Министерството на външните работи и се публикува на интернет страниците на министерството и на съответното дипломатическо и консулско представителство в съответната държава.

Изборният ден започва в 7:00 ч. местно време и приключва в 20:00 ч. местно време.

В изборния ден избирателят предоставя документ за самоличност и декларация по образец 22 от изборните книжа. Декларацията може да изтеглите от тук