Кой ще представя българите от Австрия на срещата в Брюксел?

Във връзка с вашите запитвания за повече информация относно предстоящата среща на българските общности зад граница, ние се свързахме с г-жа Мария Цанкова, главен експерт в Комисията за българско гражданство и българи в чужбина. Специално за читателите на Информационният портал за Австрия тя сподели, че конференцията е планувана да се проведе в Брюксел, на 7 и 8 ноември 2012 година. Тя се организира по инициатива на вицепрезидента на Република България, г-жа Маргарита Попова и евродепутата Емил Стоянов.

 

Основната цел на събитието, обявена още със самото първо споменаване на идеята за подобен форум, е заедно с представителите на общностите зад граница да се обсъди кои да бъдат приоритетите в бъдещата Стратегия за българите в чужбина, т.е. кои политики на държавата следва да бъдат приоритет в тази посока. С приемането на нов Закон за българите и българските общности извън Република България се очаква да се осъществят конкретните политики към съответните общности съобразно съвременните тенденции за развитие на международното право в областта на човешките права, двустранните и многостранните договори, по които Република България е страна и законодателството на приемните държави.

Работи се усилено по подготовката – в ход е събирането на информация за хората, които ще участват в конференцията. Избрани представители на българските общности са получили анкета, чрез която да се определят основните теми, които да бъдат обсъждани на двудневния форум. Въз основа на получените до момента отговори са определени следните дискусиони панели: 

– Запазване на културната идентичност;

– Обучение на български език зад граница;

– Социални проблеми на българите зад граница;

– Възможности на българите зад граница да лобират за подобряване на имиджа на България по света. 

 

До момента от страна на нашата общност са поканени четири оргнизации, които да представляват 25 000, живеещи в Австрия българи:

– Българо-австрийско училище „Св.Св. Кирил и Методий” във Виена; 

– Сдружение на българите в Австрия, със седалище Виена;

– Информационен консултантски център за нови европейски граждани „Компас” във Виена и

– Клуб „Орфей” в Линц. 

Г-жа Мария Цанкова сподели, че ще се радва да бъде насочена и към други български организации и сдружения, които да участват във форума. Ако имате такива предложения, може да ни пратите инфорамция на ел.поща: info@bgmedia.at Ние ще се погрижим те да достигнат до организаторите на форума.