Лекция на Мария Неделчева във Виена

На 15 април 2010 година, в зала 1 на БКИ “Дом Витгенщайн” евродепутатът от ПП ГЕРБ, г-жа Мария Неделчева, се срещна с представители на българската диаспора в Австрия и журналисти от местните медии. Цел на организираното от Европейския икономически форум – Мюнхен и Посолството на Република България мероприятие бе да се представи “Дунавската стратегия – европейски цели, предизвикателства и перспективи”

Дунавската стратегия на ЕС е нова инициатива на ЕК, която стартира през 2010 г. Тя представлява план за развитието на най-големия, но и един от най-изостаналите региони в Европа. Дунавският регион заема 20 процента от площта на ЕС и в него живеят над 200 милиона души. Стратегията цели икономическо сближаване на географски свързаните чрез р. Дунав селища чрез еврофинансиране.

Г-жа Мария Неделчева запозна подробно гостите и журналистите с приоритетите на България и представи конкретни проекти, сред които такива за нови мостове, фериботи, туристически коридори и университетски мрежи. Г-жа Неделчева и убедена, че инициативата е изключително полезна за България и ще даде възможност за развитие в три направления – свързаност, околна среда и социалната област.

Приоритетните области за разработването на стратегията са очертани на базата на предложените “три стълба” от Комисията:

  • Свързаност – планиране на инициативи за подобряване на достъпността,, транспортните връзки и комуникации по и към река дунав;
  • Околна среда – провеждане на политика, включваща мерки за подобряване качеството на водите, биоразнообразие и превенция и управление на риска;
  • Отключване на потенциал – икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността на регионите по река Дунав, образование, култура, туризъм

В края на лекцията гостите и журналистите имаха възможност да отправят своите въпроси към г-жа Неделчева. Обсъдени бяха предимствата и недостатъците от финансирането на нови международен университет във Видин, проекти в сферата на културата и бъдещето на Дунав мост II.

За кратко фокусът на темата бе изместен върху политиката на ПП ГЕРБ спрямо българските мюсюлмани. Един от гостите на лекцията сподели своето разочарование от демократичните процеси в България и сподели с присъстващите своите доста стряскащи политически възгледи. Без да изчака отговор или коментар, мъжът на видима възраст около 60 години бързо запусна залата и територията на Културния институт.