МИЕТ дава стипендии за обучение в Австрия

Стипендии за обучение по специалността “Туризъм и свободно време” в Австрия ще бъдат давани от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Обучението ще се извършва в Института по приложни науки в Кремс, Долна Австрия. Стипендиите се отнасят за български студенти бакалавърска степен за периода 2011-2014 година.

Продължителността на обучението е шест семестъра с включена практика в зависимост от проявените интереси на студентите.

Кандидатите трябва да имат завършено средно образование или да предстои да го завършат през 2011 г. Обучението се провежда на английски език и от кандидатите се изисква сертификат за владеене на езика – Cambridge Zertifikate – Level B2, Ielts Academic Training – minimum score 5.5, TOEFL – (IBT) – minimum score 70.

Сертификатите не трябва да са по-стари от две години. В случай, че кандидатът не притежава необходимия сертификат, той ще може да се яви на изпит в института.

Стипендиите включват семестриалните такси, които се заплащат от провинция Долна Австрия. Има възможност за настаняване в студентски общежития, като наемът е около 200-350 евро на месец.

Кандидатите могат да подават документите си до 8 април включително в деловодството на МИЕТ на ул. “Леге” №4 всеки работен ден от 9 до 17 часа. Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на страницата на МИЕТ в Интернет, в рубриката “Обяви” – www.mee.government.bg.