Наемане на жилище в Австрия

altНаемането на жилище в Австрия е сериозна стъпка, която обвързва наемателя за дълъг период от време. Законът MRG (Mieterechtgesetz)  за отношенията между наемател и наемодател регулира задълженията на двете страни, но все пак е препоръчително да се внимава при подписването на договора.

Няма как да бъдете информирани и предупредени за всички вратички и капани в договорите и ако не сте адвокат, е препоръчително  да наемете експерти при сключването на договора. Ако все пак искате да спестите допълнителните разходи е нужно да прочетете следващите няколко абзаца в този текст, които ще Ви запознаят с основни понятия и финансови разходи по наемането на жилище. 

Maklerprovision (комисионна за брокера)

Ако наемате жилище чрез австрийски посредник, австрийска брокерска фирма, трябва да заплатите комисионна за услугата. В зависимост от продължителността на сключения договор, тя е в размер на 1 до 2 месечни наема – за три годишен договор комисионната е 1  месечен наем; за 5 и повече годишен договор комисионната е 2 месечни наема.

 

Kaution (депозит)

Обичайният за Австрия депозит е в размер на три месечни бруто наема,  но често се срещат наемодатели, които изискват и по-големи суми. Когато наемателя е чужденец, често собствениците на жилища искат да се подсигурят и изискват 4-5 бруто наема депозит. Депозитът се връща на наемателя след изтичане на договора, при напускане на жилището, в случай, че всички сметки са редовно платени и жилището е предадено в нормално състояние.

За повече информация във връзка с депозита прочетете статията: Депозит за жилище под наем в Австрия

 

Ablöse

На български език липсва директен превод за този термин, но най-общо може да бъде възприет като откупуване. Ablöse се заплаща от наемателя на наемодател или на предишен наемател за мебели в жилището (в случай, че има такива), когато тези са специално пригодени за това жилище – например за вграден гардероб, вградена кухня, вградено легло или други подобни. След заплащане на Ablöse Вие ставате собственик на съответните мебели. Ablöse може да бъде изискано и за направени подобрения в жилището – например подмяна на дограмата, поставяне на специална подова настилка, подмяна на отоплителни тела, окачен таван и т.н. 

В повечето случаи размерът на Ablöse е въпрос на взаимно договаряне. Внимавайте дали сумата, която заплащате е реална и отговаря на пазарната стойност на откупените от Вас мебели. Изискайте фактури за извършените ремонти и закупени мебели и вземете  под внимание амортизирането им.

 

Betriebskosten (разходи по поддръжка на сградата)

Под Betriebskosten се разбира сбора на всички такси по поддръжка на сградата. В нея са включени режийните разходи на сградата, таксите за смет, таксата за почистване на общите част (стълбище, междуетажни площадки, тротоарна площ и т.н.), ремонт и поддръжка на асансьор, стълбищно осветление и т.н. Част от таксата се събира във фонд, предвиден за ремонт и подобрения по сградата.  Размерът се определя от броя на апартаментите и живущите в сградата, старостта на сградата и нейното местоположение.

Важното в случая е, че Вие трябва още при търсенето на жилище да внимавате, дали в цената на наема е включена тази такса. Това най-често е посочено в самата обява посредством exkl. Betriebskosten (когато не са включени в наема) и inkl. Betriebskosten (когато са включени в наема). Ако в офертата на наемодателя за наем те не са били включени, при подписване на договора Betriebskosten ще бъдат добавени към сумата на наема и Вие ще трябва да превеждате ежемесечно на сметката на наемодателя. 

Gebür für Hausverwaltung (Такса за фирмата)

Голяма част от жилищата под наем в Австрия, въпреки че са частна собственост, се управляват от фирми (Hausverwaltung). Често тези фирми изискват от новият наемател такси за сключване на договор в размер до един бруто месечен наем. Налице обаче няма законово основание за тяхното събиране, тъй като работата по изготвяне и сключване на договора е калкулирана в ежемесечните разходи по поддръжка на сградата (Betriebskosten).

По принцип, може още в самото начало да откажете да заплатите този разход, но в такъв случай може да не се стигне до подписване на договор и наемане на желаното от Вас жилище. Другата възможност е да ги заплатите и след нанасянето в жилището да си ги поискате обратно. В случай, че Ви откажат, можете да си ги потърсите по съдебен път.

 

Gebür für Vertragabschließung (Taкса за сключване на договор за наем)

Всеки договор за наем подлежи на такса, която се заплаща на австрийската държава (Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern). По закон, тази такса се заплаща от наемателя и е в размер на 1% от бруто наема за целия период на договора. Договори, в които не е фиксиран конкретен период (Unbestimmte Zeit) се приравняват с договорите за 3 години. За Ваше улеснение даваме следния пример:

Акo вашият месечен бруто наем е 500 евро и сте сключили договор за 3 години (36 месеца), то  трябва да заплатите такса в размер на 180 евро.

  • Сумата върху която трябва да бъде платена такса възлиза на 18 000 евро (500 х 36 = 18000),
  • Таксата в размер на 1% върху тази сума е 180 евро. (1% от 18000 евро = 180 евро)

 

Quittung (бележка)

Независимо какви такси, комисионни и депозити заплащате, винаги изисквайте подписана бележка за съответната сума! Не се оставяйте да бъдете убедени, че такива ще ви бъдат изпратени по-късно и винаги превеждайте парите по банков път! Наемодателите често се опитват да заобиколят законите, защитаващи правата на наемателите. Единствената възможност да получите парите си обратно в случай на измама е да докажете осъществено заплащане чрез транзакция и подписана бележка.