Намален е прагът за регистрация по ДДС в Австрия, при условия та на дистанционни продажби

Намален е прагът за регистрация по ДДС в Австрия,  при условията на дистанционни продажби, на основание  чл.34 параграф 2 от Директива 2006/112/EU. В тази връзка, считано от 01.01.2011 г., прагът за регистрация по ДДС при дистанционни продажби в Австрия, е снижен на 35 000 Евро.

В случай, че сте извършвали дистанционни продажби в Австрия по реда на чл.14  от ЗДДС на обща стойност над горепосочения праг,  се обръщайте към Австрийската данъчна администрация за повече информация и предприемане на действия по регистрация за целите на ДДС, на територията на Австрия.