Невалидно сключени бракове в Австрия

Посолството на Република България във Виена, Република Австрия информира българските граждани, че съгласно официална информация, предоставена от Федералното министерство по европейските и международните въпроси на Република Австрия, сключените на територията на Република Австрия бракове пред консулски длъжностни лица не се признават от австрийската правна система.

 


Информационен източник: Министерство на външните работи