16.01.14: Встъпително слово на новата директорка на БКИ “Дом Витгенщайн”

alt„КУЛТУРЕН ОБМЕН БЕЗ СТЕНА”

В своята лекция новата директорка на Българския културен институт „Дом Витгенщайн” проф. д-р Румяна Конева ще очертае концепцията за работата на института и средносрочната му програма. Проявите през 2014 година ще са посветени на 25-годишнината от падането на Берлинската стена. Интервю и допълнителна информация можете да намерите на сайта на българското телевизионно предаване в Австрия – “Бригада”: www.okto.tv/brigada

Новата директорка ще бъде представена от Н. пр. г-жа Елена Шекерлетова, посланик на Република България в Австрия. 

Проф. Румяна Конева е родена на 10 10 1956 г. в София. Тя е магистър по културознание от Лайпцигския университет. През 1985 г. защитава дисертация на тема „Културна политика на българската държава през периода 1912-1918 г.” и получава титлата „кандидат на историческите науки”. Работила е като проучвател, научен сътрудник и старши научен сътрудник в Института по история към БАН. Професор е от есента на 2013 г. 

Проф.Румяна Конева е специализирала в университети в Мюнхен, Виена, Букурещ, Лайпциг, Белград и Гьотинген. Научните й интереси са в областта на история на българската култура и културни институции в периода 1878-1918 г., немско-български културни отношения, история на народността, теория на културата и институциите.

 

На 16 януари 2014 г., от 19:00 часа

Място – ГАЛЕРИЯ ПАРТЕР ЗАЛА 1 на БКИ „Дом Витгенщайн”

(Wien 3, Parkgasse 18)