Ново правило за движението по пътищата в Австрия

От 01 януари 2012 година, по всички пътищата в Австрия важи правилото за задължителното образуване на "спасителна улица" (т.н. Rettungsgasse) в случай на задръстване. 

Спасителната улица е освободено от транспортни средства пространство между отделните платна в съответната посока, което трябва да се направи при образуване на задръстване, за да могат линейки и пожарни да стигнат по-бързо до мчстото на инцидента. Имайте в предвид, че това става предварително, още в момента на образуване на задръстването, а не чак когато се зададат  превозните средства със специален режим на движение (полицейски коли, бърза помощ, пожарна и други подобни). Водачите, които попречат на свободното им движение ще бъдат  строго санкционирани: Глобата е в размер на 2.180 евро.

Всички превозни средства, които се движат в лявата лента, трябва да се придвижат максимално в ляво. Участниците в движението от средната и дясната, крайна лента трябва да се придвижат в максимално в дясно, като за целта могат да ползват и аварийната лента (Pannenstreife).

Новото правило важи при движение по аутобани и магистрали, независимо дали имат две, три или повече платна. Същото правило важи и в Германия, Чехия, Швейцария и Словения. Повече информация можете да намерите на: http://www.rettungsgasse.com

.