Отпуск за отглеждане на дете в Австрия

altЗаконът в Австрия не прави разлика кой от двамата родители излиза в т.нар. „отпуск за отглеждане на дете” (Karenz) – всеки назначен на работа, независимо работник или служител, има право да се възползва от него за отглеждане на своето дете. Максималната продължителност на такъв отпуск е 2 години, а минималната – 2 месеца. Началото му е след изтичане на законния „период на защита” на майката (Schutzfrist), т.е. най-рано осем и най-късно дванайсет седмици след раждането на детето. През периода, когато използва тава си право, съответният родител не получава заплата от работодател, но доходът му е под формата на „пари за отглеждане на дете” (Kinderbetreuungsgeld), отпускани от държавата.

Тази система е изключително гъвкава и осигурява разпределяне на тежестта по отглеждането на бебето между двамата, като по този начин жената остава по-високо конкурентноспособна на пазара на труда. За майките и бащите действат различни срокове за предявяване на претенция към отпуск за отглеждане на дете. Майката трябва да информира своя работодател (Dienstgeber) за началото и продължителността на отпуска най-късно до края на„периода на защита”. В случай, че в последствие реши да го удължи, тя трябва да заяви желанието си (най-добре писмено) не по-късно от един месец преди изтичането на вече договорения отпуск.

Ако бащата иска да се възползва от отпуск за отглеждане, той трябва първо да докаже, че живее под един покрив и има общо домакинство с детето, както и че майката не ползва едновременно с него своя отпуск. Единственото изключение е в случая, когато двамата родители подадат заявления за съвместен отпуск (gemeinsam Karenz), който може има мак¬симална продължителност един месец. Бащата информира работодателя си за началната дата и продължителността най-късно до осем седмици след раждането на бебето. Този срок се отнася единствено за случаите, когато той поема грижите за бебето веднага след изтичането на „периода на защита”.Ако майката първа излезе в отпуск за отглеждане на дете, бащата е задължен да подаде молба до работодателя (информира в службата си) три до четири месеца предварително. 

Практични съвети: Планирайте предварително и много внимателно кога и как ще бъде разпределен отпускът за отглеждане на дете между родителите, както и общата му продължителност. Сроковете за предизвестие трябва да се спазват – в противен случай може да получите отказ от работодателя. Препоръчително е всякакви уговорки, молби и заявления до работодателя относно отпуска за отглеждане на дете да бъдат в писмена форма. Период на защита на майката (Schutzfrist).

Периодът на защита на майката гарантира, че работодателят не може да изисква от нея да работи в период от 8 седмици преди и 8 седмици след раждането. В някой случаи този срок може да бъде удължен на 12 седмици, като например при раждане с цезерово сечение. При преждевременно раждане срокът на 8-седмичния период на защита се удължава с броя на дните оставащи до предварително определения термин за раждане. Продължителността на защитения период не може да надхвърли 16 седмици след раждането. През това време жената получава трудово възнаграждение от работодателя си в нор-мален размер.

 


Публикувано в списание “Виена нашият град № 4”