Посолството на Република България в Република Австрия информира българите в Австрия

Посолството на Република България в Република Австрия – Виена бе уведомено на 15 март с вербална нота от австрийското външно министерство, че Австрия няма възражения за откриване на 17-те
избирателни секции на посочените адреси. Местата и адресите на секциите са посочени в рубриката Заповеди за образуване на избирателни секции извън страната/Австрия.

Изискванията на австрийската страна са за провеждане на изборите при спазване на действащото към датата на провеждането им австрийско законодателство относно мерките за ограничаване на пандемията от коронавирус (COVID-19), регламентирани в Наредбата за извънредни противоепидемични мерки срещу коронавирус и по-конкретно:

 • задължително ползване на маска от типа FFP2 (без филтър), респ. подобен тип маска със същите защитни характеристики,
 • поддържане на физическа дистанция не по-малко от 1,5 -2,0 метра и гарантиране, че в
  помещението за гласуване се намират по едно и също време максимум толкова гласоподаватели, колкото всеки един от тях може да има на разположение 20 кв.м. разстояние; ако помещението за гласуване е по-
  малко от 20 кв.м., тогава там може да влезе само едно лице.
 • Австрийската страна специално обръща внимание върху задължението за спазване на установения вечерен час от 20:00 до 06:00 ч. Решението за позоваване на изключението на §1, чл. 1, т. 7 от Наредбата за
  извънредни противоепидемични мерки срещу коронавирус (участие в избори), е индивидуално за всеки отделен избирател, който в случай на проверка трябва да удостовери по безспорен начин служебната или
  лична причина за необходимостта от излизане навън извън разрешения часови диапазон.

Отчитайки обстоятелството, че изборният ден на 4 април е официален неработен ден за цялата страна (католически Великден). Посолството препоръчва на избирателите да се съобразяват с условието за спазване
на посочения вечерен час и да предвидят участието си в изборите в подходящо време по-рано през деня, при всички случаи и по възможност не по-късно от 19ч., в зависимост от времето, необходимо за придвижване от мястото на гласуване до домашния адрес.