Право на работа за нередовни студенти в Австрия

Бюрото по труда в Австрия (AMS) ще допусне нередовни студенти от България до процедурата по получаване на ограничено право за работа. Подобно на своите редовни колеги, те също ще могат да работя определен брой часове, съобщиха експертите от информационния център "КОМПАС" във Виена.

Ще бъдат раздавани разрешителни за макс. 10 работни часа седмично. За целта е нужно студентът да има работодател, който да подаде молба в бюрото по труда; сертификат за постоянен престой (Anmeldebescheinigung) и удостоверение от посещение на официален курс по немски език. До момента бюрото по труда признава единствено и само курса "Vorstudienlehrgang" към университета за такъв. 

Нередовен студент (außerordentliche Studenten) е приет за следване чуждестранен студент, който посещава само езиков курс. За разлика от редовните студенти (ordentliche Studenten), нередовните студенти са с ограничени студентски права. 


Повече информация ще получите на страницата на Информационен център КОМПАС във Фейсбук

Beratungszentrum für neue EU-BürgerInnen-KOMPASS

Familienplatz 6    тел.: 0699 19035035
A – 1160, Wien    сайт: www.eukompass.at
                            ел.поща: office@eukompass.at