Право на работа за чуждестранни студенти в Австрия

Чуждестранните студенти, които желаят да работят, трябва да притежават разрешение за работа, независимо от броя на часовете на работното им време.

Формите на разрешението за работа (Beschäftigungsbewilligung) са две.

 

Разрешение за сезонна работа
То се издава за максимално три месеца за календарна година в областта на селското и горско стопанство и туризма (ресторанти и хотели). Броят на сезонните разрешения за работа за всяка федерална провинция се определя с предписание от министъра на икономиката и труда.

Гражданите на новоприетите в ЕС страни са с предимство при разпределение на сезонните разрешения за работа.

Молба до бюрото на трудовия пазар (AMS-Arbeitsmarktservice) за сезонно разрешение (Saisonbewilligung) се подава от работодателя.

Горна граница на дохода няма.

Разрешение за непълно работно време
Възнаграждението е ограничено до горна граница 333,16 € месечно.

Молбата за разрешение, подадена от работодателя, може да бъде удовлетворена единствено, ако за това работно място не са предвидени и предложени от бюрото на трудовия пазар определени квалифицирани кадри.

Студентите от новоприетите в ЕС страни имат право след 12 месечен непрекъснат престой и работа да получат удостоверение за свободен достъп до трудовия пазар. Това удостоверение позволява кандидатстване за работа в цяла Австрия за всеки бранш, съответно за всяка специалност. Удостоверението е безсрочно.

Подробна информация и формуляри на www.ams.at
Съответното бюрото за трудов пазар по местоживеене може да откриете на www.ams.at/neu/4125.htm