20.03.12: Представяне на поредицата „Неизвестно за известните български родове”

20.03.2012 г. (вторник)
19.00 ч.

Представяне на поредицата „Неизвестно за известните български
родове” на журналистката Мариана Първанова.

Като че ли вече трайно се установи мнението, че българинът малко се интересува от миналото си,
не чете книги и въобще не го занимават въпросите на изкуството и културата, защото е потънал в
ежедневните си грижи и проблеми. Но както всяко крайно твърдение, то страда от едностранчивост
и не е вярно. Има много хора, за които битът не е достатъчна форма на съществувание. На тях
им необходимо още нещо, което да осмисли живота им, да провокира ума и емоциите им, да
развива любопитството, а от там и потребността да разширяват хоризонта си като излязат извън
орбитата на личния си периметър. Израз на това е нарасналият интерес към миналото на прочутите
български семейства. За това говори дори само и фактът, че когато през 2005 г. и 2006 г. излязоха
двата тома на „Неизвестно за известни български родове”, те бързо се разпродадоха и се наложи
издателството „Изток-Запад” да пусне няколко допечатки на тиражите.
Общо в трите тома е събрана историята на 121 фамилии – в първия са 56, във втория – 40, а в най-
новия – 25. В първата част влизат такива знакови фамилии, като тези на Тодор Бурмов, Рачо Петров,
Богдан Филов, Атанас и Иван Буров, Иван Вазов, Йордан Йовков, Петко Р.Славейков, Каравеловия
род. Във втората част е включена арменската фамилия Томасян, на Шервашидзе, Симеон Радев, Гео
Милев, Ран Босилек, Николай Лилиев, Бенчо Обрешков, Захари Зограф и др.
В Част 3 влизат някои знакови семейства от Габрово, Пловдив и Варна, които навремето силно са
повлияли върху развитието на тези градове. Може да се каже, че благодарение на тях Габрово си
спечелва името на „Българския Манчестер”, Пловдив – на втория по значимост град в страната, а
Варна – на морска столица на България.
И трите тома са богато илюстровани, като голяма от снимките се публикуват за пръв път.

Място – зала № 1 на галерия „Партер” на БКИ “Дом Витгенщайн”.
Съорганизатор – културно-просветно дружество „Кирил и Методи” –
Виена