Предстоят важни избори в Австрия. Българите участват активно!

Месец Февруари е важен за българските предприемачи в Австрия. В периода между 23 – 26 февруари 2015 г., ще се проведат избори в Стопанска камара Австрия (WKÖ). Близо 11% от живеещите във Виена наши сънародници могат да участват активно. Българските предприемачи във Виена наброяват повече от 2000 човека. Гласувайки, те определят свои представители и защитават интересите си. В икономически трудни времена, това е от особенно значение и важност!

Разглеждайки списъците на кандидатите и техните партии, не без известна гордост, откриваме имената на много наши сънародници. Млади, интелигентни и напористи, българите участват активно в определянето и прилагането на австрийската политика. Те се ангажират в своите фракции, защитават каузи и следват цели, като по този начин определят развитието на своите браншове, икономическия просперитет на Виена и бъдещето на Австрия. Сред тях изпъкват имената на Даниел Владимиров (Österreichischer Wirtschaftsbund), Иво Атанасов (SWV), Иво Демирев и Илиян Димитров (Solidarität für das wiener Taxigewerbe), Кирил Борисов (Österreichischer Wirtschaftsbund), Петър Пелов (Österreichischer Wirtschaftsbund), Филип Филипов (SWV). Заедно с тях, за постигането на по-добри условия за бизнес, се активизират и всички български предприемачи в Австрия.

При изборите в Стопанска камара става въпрсо за първични избори (Urwahl) – паралелни избори в 857 браншови организации. Избирателите дават своя глас и избират директно членовете на комисиите по браншови организации и своите представители. Членовете на другите, по-високи органи (Президент, парламент и т.н.) се определят посредством непряк избор, въз основа на резултатите от първичните избори.

alt