Предстоят избори! Липсват обаче избиратели…

altСлаб интерес към предстоящите на 25 май избори за български депутати в Европейския Парламент показват българите, живеещи зад граница. Най-много желаещи да гласуват има в Германия (1249 от близо 150 000 ), следвани от Испания (945 от около 300 000). Австрия се нарежда на челното 6-то място с 637 желаещи да гласуват от приблизително 15 000 наши сънародници. В САЩ, къде живеят повече от половин милион българи, само 42-а са заявили желание да упражнят правото си на глас…

Съобразно подадените заявления, в Австрия ще бъдат открити само три избирателни секции. Както може да се очаква, едната секция е във Виена, а другите две – във Винер Нойщат и Брегенц. Според новия Избирателен кодекс, за да бъде разкрита секция са нужни поне 20 заявления за населени места, в които има български дипломатически мисии, а за останалите – най-малко 40 заявления. Срокът за подаването на документите изтече на 29 април в полунощ.

За гласуване във Виена са подали заявления 530 човека . Списъкът с имената може да бъде разгледан на страницата на ЦИК (www.cik.bg/registered).

Интересни наблюдения са направили наши колеги от българска медия отвъд океана. Те са установили, че голяма част от заявленията са подадени с невалидни документи. В тази дейност те подозират „заговор“на ДПС да окаже влияние на изборните резултати:

„Стотици са непотвърдените заявления досега, главно от името на български граждани, за които, ако се съди по имената, са с турски етнически произход.“

Въпросът дали това е умишлен опит за манипулация или просто много хора са отвикнали да четат и пишат и са си попълнили погрешно данните за момента остава отворен. Изборните резултати ще ни дадат съвсем скоро точния отговор.

 

Списък с непотвърдените заявления за гр.Виена (13 бр)

Байрамали Байрамали Райм (Посоченият № на Л.К. е невалиден)

Борислава Симеонова Щерева (Посоченият № на паспорт е невалиден)

Джемиле Хасанова Мехмедова-Шерифова (Посоченият ЕГН не съществува.)

Ерай Мехмедов Мустафов (Посоченият № на Л.К. е невалиден)

Ерхан Адемов Касимов (Посоченият ЕГН не съществува)

Зюбейде Сюлейманова Мустафова (Посоченият № на Л.К. е невалиден)

Муса Мустафов Терзийски (Посоченият № на Л.К. е невалиден)

Мустафа Ахмедов Мустафов (Посоченият № на Л.К. е невалиден)

Неждетан Хюсеинов Зекериев (Посоченият № на Л.К. е невалиден)

Светолсав Иванов Спасов (Посоченият № на паспорт е невалиден)

Сезгин Мустафов Шабанов (Посоченият № на Л.К. е невалиден)

Сергей Симеонов Борисов (Посоченият № на Л.К. е невалиден)

Хюсеин Осман Хюсеин (Посоченият ЕГН е невалиден)

 

Пълният списък с имената на повече от 400 човека, подали заявления с грешни или несъществуващи ЕГН или номера на лични документи, можете да разгледате на адрес: www.eurochicago.com